Stichting Roos

Hij komt

De aanleiding

In 2009 viert Roosendaal dat het 200 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen van Lodewijk Napoleon,

de broer van... Dat inspireert de Roosendaalse schrijver Kees Vermeeren tot het schrijven van het stuk:

Hij Komt.

Stef Broos tekent voor de liedteksten en Jan Roovers en Jarek Mathijssen schrijven de muziek.

Het verhaal

De voorbereidingen voor het bezoek van Koning Lodewijk Napoleon aan Roosendaal in 1809 hebben heel wat voeten in aarde.

Het hele dorp is in rep en roer want de "Conijn van Olland" moet natuurlijk een goede indruk krijgen.

De voortgang van de activiteiten in het Comité Ter Voorbereiding van de Komst en Ontvangst van den Koning staat onder grote druk.

Daarnaast gaat het normale leven in het dorp gewoon door:

het gemeentebestuur heeft (toen al) last van expansiedriften maar ook een liefdesaffaire tussen de dochter van de Schout

en een Franse officier van de Garde Royal maakt de tongen goed los.

Tot overmaat van ramp krijgt het dorp te maken met een raadselachtige verdwijning van de Akte ter Verlening van Stadsrechten.

De reacties

De recensie in BN De Stem is lovend:

"Stichting Roos maakte in samenwerking met de Stichting 200 jaar Stadsrechten Roosendaal een aantrekkelijke theaterproductie,

'Hij komt! De tekst zit vol actuele verwijzingen o.a. in de vorm van 'toekomstvoorspellingen',

waarmee de cast het publiek op de hand krijgt.

Satire genoeg! Het levert bij het publiek, dat een genoeglijke avond beleefde, een schaterlach van herkenning op."